De beschavingsbarrière

Terwijl we de neoliberale, kapitalistische, consumentistische en groei-economische vrije markt de vrije hand laten vervuilen we het milieu, vernietigen we de biodiversiteit en veranderen we het klimaat. De CO2- uitstoot en het CO2-gehalte in de atmosfeer blijven stijgen, de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aarde stijgt, het weer wordt steeds extremer en de klimaatrampen overspoelen de planeet.

Hoe langer we wachten, hoe warmer het wordt, hoe meer klimaatkantelpunten we passeren en hoe sneller het de verkeerde kant opgaat. We groeien blijkbaar als menselijke soort tegen een mysterieuze grens aan die ons al meer dan een halve eeuw belemmert om actief in te grijpen. Ik noem dat de beschavingsbarrière en deze kan als volgt worden samengevat:

Ondanks alle wetenschappelijke kennis over door mensen veroorzaakte klimaatverandering slagen we er niet in om dit ongemakkelijke, complexe, allesomvattende probleem op mondiaal niveau aan te pakken en de uitstoot van broeikasgassen duurzaam te verminderen.
Ergo: de hoogvolwassen beschaving bestaat niet.