Mens en beschaving

Mijn verhaal bestaat uit twee delen: deel 1 gaat over mens en organisatie, deel 2 gaat over mens en beschaving. Ik ga wat vertellen over de mens als individu, over menselijke groepen, over onze samenlevingen en uiteindelijk over iets dat ik binnen de context van dit boek een suprasysteem noem: onze planeet Moeder Aarde met al haar flora en fauna, biosfeer en cryosfeer en met alle acht miljard mensen aan haar oppervlak.
We beginnen dus heel klein, bij het individu, dat wil zeggen, bij jou en bij mij en we laten onze virtuele helikopter steeds een beetje hoger vliegen.