De confrontabel

Wat kun je nou doen als er weer eens hoopvolle berichten in de media verschijnen die zeggen:

  • ‘Het is nog niet te laat’
  • ‘We kunnen nog onder de 1,5 graad Celsius opwarming blijven’
  • ‘Het goed gaat met onze duurzame energie en we worden steeds groener’
  • ‘We zijn er enorm op vooruit zijn gegaan met allen’
  • ‘Er wordt significante vooruitgang geboekt in het reduceren van de mondiale uitstoot van broeikasgassen’

Om je te helpen deze uitspraken naar waarheid en werkelijkheid te toetsen geef ik je onderstaande tabel, laten we hem de confrontabel noemen, zodat je vanaf nu ieder jaar zelf kunt toetsen of het cumulatief van wereldregeringen aan windowdressing doet, als ze zeggen ‘dat het beter gaat’.

Om het actueel en compact te houden, geef ik je vier kolommen en kijken we twintig jaar vooruit vanaf 2020. De eerste drie kolommen representeren elk een IPCC-rapport (die van 2001, 2007 en 2014) en voor de komende twintig jaar kun je zien op hoeveel gigatonnen CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen en industrie we hadden moeten zitten om in 2050 op 0 (nul) uitstoot uit te komen, als we vlak na het verschijnen van die rapporten waren begonnen met reduceren.

In de meest rechtse kolom geef ik je ook nog het te verwachten gemiddelde gehalte aan CO2 in de atmosfeer, als we niets doen om het tij te keren. Bedenk daarbij dat het CO2-gehalte in 1850 ongeveer 280 ppm was, praktisch gelijk aan de gemiddelde maximumwaarde over de afgelopen 800.000 jaar, zoals we in hoofdstuk 8 hebben gezien, toen we de koolstofcyclus bespraken.

Ik herhaal nog maar een keer: gedurende 8000 eeuwen varieerde het CO2-gehalte in de aardse atmosfeer op natuurlijke wijze tussen ongeveer 190 en 275 ppm. In minder dan twee eeuwen zijn we erin geslaagd het maximumgehalte op kunstmatige wijze met de helft te verhogen. Met andere woorden: iedere waarde boven de 275 ppm is onnatuurlijk en slecht nieuws voor onze toekomst op deze planeet.

De confrontabel

Jaar ipcc-3

2001

ipcc-4

2007

ipcc-5

2014

C02

ppm

2020 15,1 21,8 29,3 414
2021 14,5 21,1 28,4 416
2022 14,1 20,4 27,4 418
2023 13,6 19,7 26,4 421
2024 13,1 18,9 25,4 424
2025 12,6 18,2 24,4 426
2026 12,0 17,5 23,5 429
2027 11,5 16,7 22,5 432
2028 11,0 16,0 21,5 435
2029 10,5 15,3 20,5 437
2030 10,0 14,6 19,6 439
2031 9,5 13,8 18,6 442
2032 9,0 13,1 17,6 445
2033 8,5 12,4 16,6 447
2034 8,0 11,6 15,6 449
2035 7,5 10,9 14,7 452
2036 7,0 10,2 13,7 455
2037 6,5 9,5 12,7 458
2038 6,0 8,7 11,7 461
2039 5,5 8,0 10,8 463
2040 5,0 7,3 9,8 465
2045 2,5 3,6 4,9 480
2050 0,0  0,0  0,0  494

De eerste drie kolommen geven dus het aantal gigatonnen CO2-uitstoot van de zware industrie en fossiele brandstoffen waarop we hadden moeten zitten, als we in het jaar van het daarboven genoemde IPCC-rapport waren begonnen met reduceren. De vierde kolom geeft de verwachte toename aan van het gehalte CO2 in de atmosfeer in ppm als het huidige beleid van ongebreidelde uitstoot wordt voortgezet.